i

Mikä on Q&Alenteri

Q&Alenteri on joulukuussa 2018 toteutettava kaksikielinen kokeilukampanja, jossa tarjotaan selkeitä vastauksia maahanmuuttajien usein esittämiin TE-toimistoa ja Maahanmuuttovirastoa koskeviin kysymyksiin.

Kohderyhmänä Q&Alenterilla ovat ensisijaisesti maahanmuuttajat ja heidän läheisensä ja avustajansa. Nimi on yhdistelmä englannin kielessä käytettävästä ”question and answer” (Q&A) lyhenteestä ja kalenteri-sanasta.

Q&Alenteri on osa Kokeilukiihdyttämö hanketta, jossa valtiohallinnon työntekijöistä koostuvat tiimit ratkovat työhönsä liittyviä haasteita kokeilujen keinoin. Tässä TE-toimiston ja Maahanmuuttoviraston yhteisessä kokeilussa testataan yhteistä viestintäkanavaa ja kahden viranomaisen yhteistyötä. Kokeilusta saatua kokemusta ja palautetta hyödynnetään tulevaisuuden yhteistyöhankkeissa.

Lisätiedot kokeilukiihdyttämöstä

Tarina siitä, miten Q&Alenteri syntyi. Teksti englanniksi.