11

Muut ammattikoulukaverini saavat opiskelun aikana kulukorvausta 9 euroa päivässä. Miksi minä en saa?

Todennäköisin syy siihen, ettet saa kulukorvausta on, että sinun kotoutumisaika on päättynyt. Kotoutumisajan kesto voi olla enintään kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuunnitelman allekirjoittamisesta. 9 € kulukorvausta maksetaan vain, kun on oikeus kotoutumissuunnitelmaan. Kun kotoutumisaika on päättynyt ja opinnot jatkuvat, niin silloin voi halutessaan hakea Kelalta opintotukea. Kela päättää opintotuen myöntämisestä.

Huomioitavaa on, että opiskelusta on sovittava TE-toimiston kanssa kotoutumissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 22§

Huomioitavaa on myös, että opintoihin, jotka johtavat ammatilliseen koulutukseen voi hakea työttömyystukea. Työttömyystuki omaehtoisiin opintoihin ei sisällä kulukorvausta.

Sinulla on opikeus työttömyysetuuteen omaehtoisen opiskelun ajalta jos:

  • olet työnhakijana TE-toimistossa,
  • olet täyttänyt 25 vuotta opiskelun tukemisen alkaessa,
  • sinulla on TE-toimiston toteama koulutustarve ja opiskelun katsotaan parantavan sinun mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille,
  • opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa lähtökohtaisesti ennen opintojen aloittamista.

Lisätietoja omaehtoisesta opiskelusta

TE-toimisto

Maahanmuuttovirasto

Oliko tieto hyödyl­linen?