14

Ystävälläni on sama tilanne kuin minullakin, mutta hän saa työttömyysetuutta opintojen tukemiseen ja minä en. Onko TE-toimisto tehnyt virheen?

Opintojen tukeminen työttömyysetuudella ei ole subjektiivinen oikeus. Vaikka ulkopuolisesti ystävän tilanne näyttää mahdollisesti samanlaiselta niin maahanmuuttajat ovat maahan tullessaan erilaisissa elämäntilanteissa ja heidän tarpeensa, osaamis- ja koulutustasonsa sekä perhetilanteensa vaihtelevat hyvin paljon.

Ennen koulutusta TE- toimisto arvioi parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. Sen lisäksi TE- toimisto katsoo täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Päätökseen vaikuttaa aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat.

Jos TE- toimisto päättää tukea opintoja työttömyystuella, niin tuen määrään, keston ja tuen suuruuden säätelee laki.

Huomioitavaa on myös, että opintojen työttömyysetuudella tukemisen aikana oikeus kulukorvaukseen on silloin, kun kotoutumissuunnitelma on voimassa. Maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun tukeminen edellyttää, että kyse on suomen tai ruotsin kielen opiskelusta taikka opiskelu tapahtuu pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä. Kotoutumistuella voidaan tukea myös luku- ja kirjoitustaidon opiskelua.

Laki kotouttamisen edistämisestä 23§

Lisää opintojen tukemisen edellytyksistä

 

TE-toimisto

Maahanmuuttovirasto

Oliko tieto hyödyl­linen?