18

Opiskelen ammatilliseen tutkintoon ja saan tukea opintoihini. Miksi tuki päättyi, vaikka haluan jatkaa opintojani?

Yleisin opintojen tukemisen päättymissyy on kotoutumisajan päättyminen. Opintoja voidaan tukea vain sen ajan, jolloin kotoutumisaika on voimassa. Kotoutumissuunnitelman voimassaolon aikana opintoja voidaan tukea kuitenkin enintään 2 vuotta.

Kun kotoutumisaika on päättynyt voit hakea Kelalta opintotukea. Kela päättää myönnetäänkö opintotuki.

Huomioitavaa on myös, että kun TE- toimisto on sopinut kanssasi kotoutumissuunnitelmassa opintojen tukemisesta, TE- toimisto myös seuraa, että opintosi etenevät riittävästi ja suunnitelman mukaisesti. Sinun pitää esittää TE-toimistolle 6 kuukauden välein opintorekisteriotteen. Opintorekisteriotteesta näkyy sinun opintosuoritukset koulutuksen aikana.

Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 20§

TE-toimisto

Maahanmuuttovirasto

Oliko tieto hyödyl­linen?