6

Järjestääkö TE-toimisto minulle suomenkielen kurssin?

Voit päästä opiskelemaan kotoutumiskoulutukseen, jos kotoutumissuunnitelmasi on voimassa. Koulutukseen kuuluu suomen tai ruotsin kielen opiskelua sekä suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään tutustumista. Lisäksi koulutukseen voi kuulua muita opintoja ja työharjoittelua. TE- toimisto ei järjestä erillisiä suomen kielen kursseja vaan suomen kieltä opiskellaan osana kotoutumiskoulutuksen kokonaisuutta.

Jokaisen maahanmuuttajan kotoutumiskoulutus etenee yksilöllisesti. Siihen vaikuttavat muun muassa maahanmuuttajan yksilölliset ominaisuudet ja edellytykset sekä tarpeet ja toiveet.

Suomen kielen kursseja voit etsiä esimerkiksi: www.finnishcourses.fi TE- toimistoon tulee ilmoittaa, ennen kurssin aloittamista.

Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 20§

Lisää maahanmuuttajien kotoutumispalveluista

TE-toimisto

Maahanmuuttovirasto

Oliko tieto hyödyl­linen?