7

Jos kotoutumissuunnitelmani kestää 3 vuotta, onko minulla automaattisesti oikeus opiskella koko sen ajan?

Jokainen kotoutumissuunnitelma on yksilöllinen ja henkilökohtainen. TE-toimistossa laaditussa kotoutumissuunnitelmassa sovitaan niistä kotoutumista edistävistä palveluista, joiden avulla tuetaan sinun työllistymistä tai koulutukseen sijoittumista. Kotoutumissuunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi suomen kielen opiskelua, muita opintoja tai työharjoittelua.

Ensimmäisessä kotoutumissuunnitelmassa useimmiten sovitaan osallistuminen kotoutumiskoulukseen tai omaehtoinen suomen tai ruotsin kielen opiskeleminen.

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen kotoutumissuunnitelmaa täydennetään. Silloin suunnitelmaan kirjataan palveluja, joiden arvioidaan parhaiten tukevan sinun työllistymistä ja ammatillisen koulutuksen saamista. Suunnitelman laadinnan yhteydessä sovitaan myös siitä, miten suunnitelman toteutumista seurataan.  Kun sinulle on tehty kotoutumissuunnitelma, on tärkeää, että noudatat sitä, sekä hakeudut ja osallistut säännöllisesti kotoutumissuunnitelmassa sovittuihin palveluihin.

Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan:

  • maahanmuuttajan suomen tai ruotsin kielen opiskelun aloittamisesta tai jatkamisesta.
  • kotoutumiskoulutuksesta ja muista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä.
  • Työnhausta ja sen tavoitteista sekä palveluista jotka tukevat ja edistävät työnhakua
Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 11§

TE-toimisto

Maahanmuuttovirasto

Oliko tieto hyödyl­linen?